Steunleden Cantus Vocum 2021

Dhr. en Mevr. Renaat Huygen-Geurts Genk
Dhr. en Mevr. Geraerts-Lambrechts Genk
Jacobs Volvo Genk
Remans-Appermont NV Genk
Drs. Remans-Reumacentrum Genk
Dhr. Landfried Vanesser Genk
Dhr. Jos Vanmarsenille Genk
Dhr. José Vernijns Genk

Vrienden Cantus Vocum 2021

Dhr. Alex Arts Genk
Dhr. André Driessen Genk
Dhr. en Mevr. Houben-Bertrand Genk
Dhr. Peter Lemkens Genk
Dhr. Emiel Roux Genk
Mevr. Vera Withofs Genk

Lijst afgesloten op 15 juni 2021